Skärmklipp 2014-11-09 21.27.12

2makeIT erbjuder modifiering och
certifiering till RÖS / TEMPEST

Att tänka på när det gäller RÖS / TEMPEST

Regelverket säger att RÖS-bestämmelserna gäller för system som ska hantera sekretessklassad information från nivå CONFIDENTIAL och uppåt.
 
Vid val av utrustning finns det några saker att tänka på:

  • Dämpning i fastigheten
  • Avstånd som man kan ha uppsikt över (inspecatble space)
  • Hur mycket röjande signaler utrustningen utstrålar

 
Utifrån de ingående parametrarna enligt ovan och en verksamhetsanalys, kan man bestämma vilken utrustning som är lämpligast. För att hitta rätt utrustning och inte betala för mycket måste man tänka, att målet är att inte röja hemliga uppgifter. I de flesta fall, med några undantag kan man uppfylla RÖS-kraven med TEMPEST-utrustning.

  • TEMPEST Level A kan jämställas med U3  8m
  • TEMPEST Level B kan jämställas med  U2 fast med bättre avstört kraftaggregat
 

RÖS-kraven kan uppfyllas med TEMPEST-godkänd utrustning.

Fördelar TEMPEST

  • TEMPEST innebär att man får en mycket snabbare hanteringsprocess vid val av IT-utrustning då man kan utgå från vanliga COTS-produkter
  • Större urval av produkter och lösningar (enkelt uttryckt: ”allt som går på el”)
  • Mycket bättre prisbild
  • TEMPEST är en Internationell norm till skillnad mot RÖS som är Nationell vilket kan ge betydelse vid export
  • ÖB har tecknat ett inriktningsbeslut att gå över till TEMPEST

* RÖS, Röjande signaler, är en beteckning på de elektromagnetiska fält som genereras av alla elektriska apparater. Dessa fält kan uppfångas med olika typer av mottagare och användas för underrättelseverksamhet.