Skärmklipp 2014-11-09 21.27.12

Vi ser våra affärskontakter som våra vänner

2makeIT startades för att återta ansvaret och balansen i relationen mellan leverantör, medarbetare, samarbetspartner och kund. Vi väljer att se på våra medarbetare, samarbetspartners och kunder som våra vänner.

Det handlar om en relation som bygger på ömsesidig respekt där man lyssnar, är närvarande och arbetar ihop för att berika varandra och nå uppsatta mål. Precis som i en äkta, hållbar och värdefull vänskapsrelation.