Skärmklipp 2014-11-09 21.27.12

Vi säkrar och förbättar hanteringen av information hos våra kunder

Våra kunder är dataintensiva företag, myndigheter och organisationer med höga eller mycket höga krav på säkerhet. 
De lösningar vi säljer är likväl i spetsen för vad som är möjligt utifrån teknik, prestanda, säkerhet och miljöaspekter såväl som lösningar för att hantera miljöer och system som har hamnat i EoL och måste hanteras tills en ny lösning kan ersätta den aktuella miljön. 

Vi ser till att säkra och förbättra hanteringen av information genom:

  • TEMPEST Produkter
  • Säkra nät
  • Säker produktion och logistik
  • Att säkerställa rätt information och kompetens
  • Erfoderliga underlag för kravspecifikationer eller upphandlingar