Skärmklipp 2014-11-09 21.27.12

Vi jobbar långsiktigt med våra vänner


Vi tror på långsiktiga affärsrelationer
Vi tror på långsiktiga affärsrelationer som bygger på ömsesidig respekt. Det är inget unikt i sig, det är det många som gör och verkar till synes rätt så okomplicerat. Men goda intentioner betyder inte per automatik att man lyckas med uppgiften. 

Vi har det tålamod som krävs
Vi har varit med i IT-branschen länge - sedan slutet av åttiotalet och följt utvecklingen. Vår erfarenhet har lärt oss vikten av att verkligen förstå våra kunders och leverantörers vardag och deras utmaningar. Och med det kommer förutsättningen att vilja anpassa sig till de ständiga förändringarna som de står inför. Det är inte en lätt uppgift alla gånger - det kräver tid och engagemang. Och tålamod. Vi förstår att inköpsprocesserna kan vara komplicerade och långa.

Vi ser våra affärskontakter som våra vänner
2makeIT startades för att återta ansvaret och balansen i relationen mellan leverantör, medarbetare, samarbetspartner och kund. Vi väljer att se på våra affärskontakter som våra vänner. Det handlar om en relation som bygger på ömsesidig respekt där man lyssnar, är närvarande och arbetar ihop för att berika varandra och nå uppsatta mål. 

Vi har den integritet som krävs för att kunna tjäna kunder som ställer höga eller mycket höga krav på säkerhet
Våra kunder är dataintensiva företag och organisationer som ställer höga eller mycket höga krav på säkerhet. Vi levererar högpresterande datasystem i yttersta framkant när det gäller teknik, prestanda, miljö och säkerhet. Avståndet är många gånger för långt mellan tillverkarnas intressanta erbjudande och kundernas direkta utmaningar. 2makeIT agerar mellanhand, som en förlängd arm mellan tillverkare och kunder- vi ser till att kunderna får tillgång till ett komplett erbjudande som spänner över fler affärsområden och vi säkerställer tydliga ansvarsåtaganden. Vi levererar helt enkelt det våra kunder behöver för att bli så framgångsrika som möjligt.
·        
 
 
 

Kontakta oss

Ring oss

Det går naturligtvis bra att ringa till oss.

Du når oss på 08–711 55 00.

Adress

2makeIT AB
Box 749
191 27 Sollentuna

Info@2makeit.se