Skärmklipp 2014-11-09 21.27.12

När säkerhet och integritet avgör

Vi levererar IT-lösningar till företag, myndigheter och organisationer med höga eller mycket höga säkerhets- och regulatoriska krav. Vi tror på långsiktiga kundrelationer som bygger på förtroende och ömsesidig respekt. Vi vet att en sådan relation tar tid att etablera. Precis som i en äkta, hållbar och värdefull vänskapsrelation. 
 
Därför jobbar vi undantagslöst efter ledorden: Kundens krav på funktionalitet, säkerhet, integritet, flexibilitet och tålamod. Och vi ser våra medarbetare, samarbetspartners och kunder som våra vänner.
 
Välkommen till 2makeIT.
With friends.  

Säkerhet på hemsidan
Vi har av säkerhetsskäl valt att inte använda vare sig cookies eller klickbara länkar på vår hemsida.

E-handel
Vi har en aktiv webbshop som är tillgänglig för våra kunder men den kräver ett eget login-ID. Kontakta oss vid intresse.